บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ,ชุมชน, โรงเรียน และหน่วยราชการท้องถิ่นรอบนิคมฯ บางปู ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู).


หนุ่มสาวชาวไบโอแลป รวมทั้งผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “I will do ทำดีให้พ่อดู . . .บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 25 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม1 โดยมีทีมงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้เข้ามารับบริจาคโลหิตเหมือนเช่นเคย... สาธุ สาธุ


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 คุณกนกวรรณ ถกลศรี ผู้อำนวยการสังกัดบริหารพร้อมคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นตัวแทนของบริษัท ไบโอแลป จำกัด มอบตุ๊กตา 482 ตัว และของเล่น 256 ชิ้น ให้เด็กป่วยยากไร้ ที่ศูนย์ประสานงาน Children Friendly Hospital สถาบันสุขเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

TOP STORIES