ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต ครั้งที่ 30 กับกิจกรรมดีๆ “ I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ”
ซึ้งในครั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงความจำนงค์ในการทำความดีทั้งหมด 67 ท่าน

โดยแยกเป็นบริจาคเลือด รวม 16,100 cc บริจาคเป็นเกล็ดเลือด จำนวน 9,400 cc ทั้งนี้มีคนที่บริจาค อวัยวะ 4 ราย และบริจาคดวงตา 7 ราย สาธุ สาธุ สาธุ...

TOP STORIES