บริษัท ไบโอแลป และ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ต้อนรับและมอบยาและเวชภัณฑ์จำนวน 33 ชุด ในโครงการ ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่ 3 ให้กับ นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนชาวชุมชนสมุทรปราการ ณ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นอกจากนั้น นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ยังได้พาคณะตัวแทนชุมชนสมุทรปราการและคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมภายในโรงงานผลิตยาคุณภาพของไบโอแลปอีกด้วย ซึ่งที่นี่เป็นบริษัทยาของคนไทยเพื่อคนไทย ที่ก่อตั้งมากว่า 36 ปี ด้วยแนวคิดที่ต้องการช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นและราคาที่จับต้องได้และสมเหตุสมผล

ไบโอแลปเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำของประเทศ ประกอบไปด้วย สายการผลิต ยาเม็ด ยาน้ำ ยาครีม และยาฉีด เป็นโรงงานผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ยกตัวอย่างเช่น
1. ISO 9001 เป็นโรงงานผลิตยารายแรกของประเทศไทย 
2. PIC/S GMP เป็นรายแรกในประเทศไทย ครบทุกสายการผลิต จากประเทศสิงคโปร์
3. EU GMP เป็นรายแรกในประเทศไทย สำหรับการผลิตยาปราศจากเชื้อ และ ยาเม็ด
จากประเทศเยอรมัน
4. ISO /IEC 17025 มาตรฐานครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

โรงงานผลิตยาไบโอแลปได้รับเกียรติเป็นโรงงานตัวอย่างสำหรับการฝึกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในการตรวจประเมิน GMP และได้รับรางวัล FDA Quality Awards จาก อย. ถึง 5 ครั้งภายในเวลา 7 ปี

ผลิตภัณฑ์ยาของไบโอแลป เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทำให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม เยเมน อัฟกานิสถาน และ มีแผนการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น ญี่ปุ่น ยุโรปโดยเฉพาะเยอรมัน อเมริกา และ จีน เป็นต้น

นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ได้ว่า “ไบโอแลปอยากทำงานสนับสนุนภาครัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลได้ ดังนั้นไบโอแลป ในฐานะผู้ผลิตยาชั้นนำในประเทศมีความตั้งใจดำเนินงานเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ได้แก่
- สนับสนุนนโยบายแห่งชาติด้านยา และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น ในราคาที่เหมาะสม
- เร่งวิจัยพัฒนายาชื่อสามัญเป็นอันดับแรก (First generic drug) ทำให้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเมื่อหมดสิทธิบัตร เป็นการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เพื่อลดการเสียดุลทางการค้าและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
- ร่วมผลักดันและสนับสนุน Project Medical Hub ของทางภาครัฐและเร่งการส่งออกยาไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
- เป็นโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญได้แก่ Aluminium Hydroxide สำหรับผลิตยาลดกรด BELCIDS? และ Ranetidine สำหรับผลิตยา RANIDINE?
- พัฒนาและนำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆมาใช้ในสายการผลิตให้มี Productivity สูงขึ้น เช่น มีการนำแขนยนต์ (Robot) มาใช้ในสายการผลิตยาน้ำ

ทางด้านนางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนชาวชุมชนสมุทรปราการ ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาของคนในชุมชนว่า “ถือเป็นความโชคดีของชุมชนสมุทรปราการ ที่ได้รับน้ำใจจากบริษัทโอฟาร์มมาตั้งแต่ปี 2558 โดยยาที่ได้รับบริจาคมานั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ได้นำไปมอบให้ชาวชุมชนที่มีฐานะยากไร้หรือขาดแคลนที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ซึ่งการทำบุญกับชีวิตของคนถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งในวันนี้เมื่อได้มาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตยาของไบโอแลป ก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีต่อที่สองของชาวชุมชนสมุทรปราการได้รับยาที่มีคุณภาพซึ่งมีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่าต่างประเทศ”

นายปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้กล่าวสรุปถึงโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนว่า “ไบโอฟาร์มตั้งเป้าแจกตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ปีละ 100 ตู้ ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยปีนี้มอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ดูแลผืนป่าตะวันออก ได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่งได้มอบเสร็จสิ้นไปแล้ว รวมถึงลงพื้นที่เติมยาหรือเวชภัณฑ์ให้กับตู้ยาเดิมในสองปีที่ผ่านมาด้วย ได้แก่ชุมชนสมุทรปราการที่มากันในวันนี้ ต่อด้วยชุมชนสมุทรสาครและปทุมธานี รวมถึงเตรียมนำยาไปเติมให้ตู้ยาในปีที่สอง ที่ได้มอบให้เจ้าหน้าพิทักษ์ป่าของอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของผืนป่าตะวันตก เช่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ถึงแม้ไบโอฟาร์มจะเป็นบริษัทผลิตยาก็ตาม แต่เราขอเป็นตัวเลือกในการป้องกันโรคภัยต่างๆ อยากให้คนไทยบริโภคยาให้น้อยที่สุด ใช้ยาให้เหมาะสมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งตั้งใจสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ ตามความตั้งใจของบริษัทที่ว่า โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัดเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 ที่มีนบุรี โดย คุณ วิโรจน์ ถกลศรี ประธานกลุ่ม Bio Group ด้วยแนวคิดของท่านที่ต้องการจะช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นด้วยราคาที่สมเหตุผล ซึ่งต่อมาในปี2534 ไบโอแลป ย้ายโรงงานมาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จนถึงปัจจุบัน

TOP STORIES